Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Kto sme

Jozef MajeraIng. Jozef Majera, úradný prekladateľ francúzskeho jazyka

Ing. Jozef Majera sa narodil v roku 1957, je absolventom odboru elektrická trakcia a energetika na Strojársko-technologickej fakulte Žilinskej univerzity, absolventom postgraduálneho štúdia na Slovenskej technickej univerzite s vykonaním štátnych skúšok z pedagogiky, psychológie a výučby odborných predmetov, absolventom postgraduálneho štúdia vo francúzskom jazyku na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Fondation Nationale pour l´Enseignement des Entreprise de Paris.

Absolvoval tiež jednoročné štúdium stupeň DEA na Université de Nice Sophia Antipolis a Ecole de Mines de Paris

Jeho profesionálna kariéra zahŕňa vyučovanie
na strednej škole a na univerzite, pôsobenie v bankovníctve, obchode, doprave a automobilovom priemysle. Posledných 15 rokov pôsobil ako riaditeľ a konateľ spoločnosti. Úplne poslednou pracovnou skúsenosťou bola riaditeľská pozícia v automobilovom priemysle.

Ing. Jozef Majera aktívne pôsobil v Združení obchodu a cestovného ruchu SR, Francúzsko-slovenskej obchodnej komore a Združení pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Prekladateľskej činnosti sa venuje od roku 1993, úradným prekladateľom francúzského jazyka je od roku 2009 a je vedený pod číslom 917022 pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Od roku 2008 sa venuje tiež profesionálne headhuntingu.