Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Tlmočenie

Tlmočenie umožňuje osobám, ktoré nehovoria tým istým jazykom, aby sa porozumeli.
Tlmočník musí zachovať čo najpresnejší zmysel vysloveného prejavu. Jazykové schopnosti sú len časťou viditeľného ľadovca, tlmočník musí poznať kultúru a sociálne reálie prekladaného jazyka ako i tému, o ktorej sa hovorí. Asi si je ťažko predstaviť kvalitné tlmočenie napríklad z elekrotechnickej vedeckej konferencie, ak tlmočník nevie čo je elektromagnetická indukcia alebo Maxwellové rovnice.
Úloha tlmočníka je veľmi náročná a tvrdá, ak k tomu pridáte rýchlosť hovorenia, dvojzmyselné vety a podobne, tak tlmočník je nutne po celý čas vo vysokej stresovej situácii, bez akejkoľvek pomocnej záchrannej siete.
Hlavná stránka | Späť na Správy