Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Korektúry

Korektúry ponúkame nielen ako súčasť nami realizovaných prekladov, ale tiež ako samostatnú službu.
Táto služba je vhodná pre každého, kto potrebuje mať preložený text správne gramaticky a štylisticky napísaný. Takmer v každom texte sa nájdu nejaké chyby, alebo preklepy.

Urobíme korektúru nielen textu v slovenčine, ale aj prekladu, ktorý ste si sami vypracovali

Jazyková korektúra

Pri jazykovej korektúre sa uskutočňuje kontrola pravopisu a gramatiky, malých a veľkých písmen, interpunkcie, preklepov, medzier, tvarov slov, predložkových väzieb a ďalších gramatických javov.
Jazyková korektúra by mala byť samozrejmosťou pri všetkých typoch dokumentov, ktoré sa publikujú.
Jedná sa najmä o nasledovné dokumenty:
reklamné a propagačné materiály firiem
návody na obsluhu
slovenské preklady z iných jazykov
texty pre webové stránky
referáty, seminárne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce
knihy a články.

Štylistická korektúra

Korektúra štylistiky zabezpečuje dobrú jazykovú úroveň, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu.
Zabezpečíme čistotu jazyka s čo najvhodnejším používaním slovenských slov a minimalizovaním používania cudzích slov: pri ich používaní sa často stráca zmysel pochopenia pre čo najširšiu verejnosť. Pri tejto korektúre sa uskutočňuje kontrola slovosledu, vecnej správnosti textu, čistoty štýlu a obsahovej správnosti. Zabezpečíme odbornú korektúru technických textov. Štylistická korektúra sa odporúča pre texty, ktoré budú publikované.Hlavná stránka | Späť na Správy