Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
Úradný prekladateľ francúzsky-slovenský jazyk

Správy


Súčasná čistá mzda vo Francúzsku je 2225 eur

Súčasná čistá mzda vo Francúzsku:

- priemerná mesačná mzda je 2225 eur v čistom
- najviac sa zarába (v čistom) v petrochemickom priemysle 3607 eur.
- potom vo finančných službách a poisťovníctve 3342 eur a vo výrobe materiálov pre dopravu 2925 eur.
- najmenej v ubytovacích a stravovacích službách 1613 eur.
- rozdiel medzi príjmami mužov a žien je v priemere 18,6%

28.1.2017
> čítať viac

Koľko bude regiónov vo Francúzsku podľa nového členenia?

:Po rozhodnutí zo dňa 25/11/2014 boli dnes 17/12/2014 definitívne schválené územné celky: 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/12/17/la-carte-a-13-regions-definitivement-adoptee_4542278_823448.html
17.12.2014
> čítať viac

Ešte to dobrú chvíľu potrvá, kým budte mať automatického tlmočníka

"Microsoft na konferenci Code předvedl pokrok ve vývoji svého hlasového překladače. Rozhovor viceprezidenta firmy pro Skype a Lync s německou pobočkou měl sice do dokonalosti daleko, ale Microsoft se ještě tento rok chystá uvést pro Windows 8 první betaverzi."

Zdroj:http://technet.idnes.cz/skype-preklada-01g-/sw_internet.aspx?c=A140528_090313_sw_internet_vse#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

28.5.2014
> čítať viac

Plány PSA zo 14.4.2014:

- znížiť počet modelov Peugeot, Citroën a DS zo 45 na 38 v roku 2016, potom 26 v r. 2022 /Peugeot bude mať 13 modelov, Citroën 7 a DS 6 modelov/
- hospodárske oživenie: znovu vyrábať 3,5 mil. ks áut ročne, v roku 2013 bol pokles na 2,8 mil.
- drastická reštrukturalizácia + zvýšenie kapitálu z 3 na 4 miliardy eur (doteraz rodina Peugeot kontrolovala firmu s 25,4 % akcií a 38 % hlasovacích práv. Odteraz rodina Peugeot, francúzsky štát a čínsky Dongfeng budú mať každý po 14 % akcií).
- znižovanie nákladov: vo výskume a vývoji usporiť ročne 600 mil. eur; znížiť podiel mzdových nákladov na obrate z 15,1 % na 12,5 % do roku 2016; znížením zásob ušetriť 1 miliardu eur.
- s Dongfengom do 4 rokov strojnásobiť predaj v juhovýchodnej Ázii.
- pokračuje sa vo vývoji 4x4 a dobíjateľného hybridu
Poznámka o hospodárskom výsledku: V priebehu jedného roka PSA sa podarilo znížiť ročnú čistú produkovanú stratu o polovicu na 2,3 miliardy eur /PSA zamestnáva 194 682 osôb/.
Text spracovaný podľa:

14.4.2014
> čítať viac

Žiadosti o štipendia od francúzskej vlády je potrebné odovzdať do 28. februára 2014

Francúzska vláda ponúka slovenským študentom štipendiá na absolvovanie druhého roka magisterského štúdia (Master 2), ako aj štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov.

Viac informácií nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu: http://ifb.ambafrance-sk.org/-Stipendia-francuzskej-vlady,505-


6.2.2014
> čítať viac

Dovážate auto zo zahraničia?

Ako postupovať pri individuálnom dovoze auta zo zahraničia
2.11.2013
> čítať viac

Francúzi predávajú Stredoslovenskú energetiku

Francúzska energetická spoločnosť Electricité de France (EDF) predá 49 percent akcií Stredoslovenské energetiky (SSE) českej skupine Energetický a priemyselný holding (EPH). Za podiel dostane približne 400 miliónov eur. Obe firmy uviedli, že v piatok 24. mája 2013 podpísali dohodu o predaji.
24.5.2013
> čítať viac

Úradný preklad

Sú to najmä preklady dokumentov slúžiacich na úradné účely: rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, potvrdenia, technické preukazy dovezených áut, listy vlastníctva, rozsudky, certifikáty, zmluvy a ďalšie oficiálne dokumenty. 

Pri preklade sa vyžaduje originál dokumentu alebo jeho notárom overená kópia. Väčšina úradov vo Francúzsku akceptuje i kópiu dokumentu zviazanú s prekladom do francúzskeho jazyka. Dokument sa trikolórou zviaže s prekladom a tzv. doložkou prekladateľa a opatrí sa pečiatkou prekladateľa so štátnym znakom Slovenskej republiky.
19.1.2013
> čítať viac

Iné (neúradné) preklady

Jedná sa o preklady, u ktorých sa nevyžaduje, aby ich vyhotovil úradný prekladateľ zapísaný pri Ministerstve spravodlivosti SR.

Takéto preklady môžeme rôzne členiť podľa toho, k akému účelu budú použité alebo ako sa má prihliadať pri preklade na pôvodný text v danom jazyku.

18.1.2013
> čítať viac

Tlmočenie

Tlmočenie umožňuje osobám, ktoré nehovoria tým istým jazykom, aby sa porozumeli.
Tlmočník musí zachovať čo najpresnejší zmysel vysloveného prejavu. Jazykové schopnosti sú len časťou viditeľného ľadovca, tlmočník musí poznať kultúru a sociálne reálie prekladaného jazyka ako i tému, o ktorej sa hovorí. Asi si je ťažko predstaviť kvalitné tlmočenie napríklad z elekrotechnickej vedeckej konferencie, ak tlmočník nevie čo je elektromagnetická indukcia alebo Maxwellové rovnice.
Úloha tlmočníka je veľmi náročná a tvrdá, ak k tomu pridáte rýchlosť hovorenia, dvojzmyselné vety a podobne, tak tlmočník je nutne po celý čas vo vysokej stresovej situácii, bez akejkoľvek pomocnej záchrannej siete.

17.1.2013
> čítať viac

Korektúry

Korektúry ponúkame nielen ako súčasť nami realizovaných prekladov, ale tiež ako samostatnú službu.
Táto služba je vhodná pre každého, kto potrebuje mať preložený text správne gramaticky a štylisticky napísaný. Takmer v každom texte sa nájdu nejaké chyby, alebo preklepy.

Urobíme korektúru nielen textu v slovenčine, ale aj prekladu, ktorý ste si sami vypracovali
16.1.2013
> čítať viac

Organizácia a riadenie personálu vo Francúzsku

Ponúkame služby spoločnostiam a firmám, ktorí majú vyslaných svojich pracovníkov vo Francúzsku, vrátane riadenia a organizácie ich pracovnej činnosti priamo na ich pracovnom pôsobisku.
2.1.2013
> čítať viac