Načítavam...
SlovenskýFrançais

Jozef Majera
TRADUCTEUR ASSERMENTE FRANÇAIS - SLOVAQUE

Traduction

Traduction assermentée consiste à traduire de manière certifiée un certain nombre de documents comme des actes de procédure, des actes d`huissier, des actes notariés, des pièces administratives, les actes de mariage ou de divorce, etc. Le traducteur assermenté à pour principale fonction de traduire ce genre de documents. Il est reconnu comme étant un officier ministériel qui certifie qu`un texte traduit vers le français est une traduction fidèle et exacte d`un document original.

Pour que la traduction assermentée d’un document soit reconnue, il est indispensable d’y apposer le sceau et la signature du traducteur reconnu officiellement. Sans le sceau et la signature manuscrite du traducteur assermenté, le document ne pourra pas être reconnu comme un document officiel et légal par les autorités qu’elles soient slovaques, françaises ou étrangères.


Traduction officielles de:

- permis de conduire,
- actes d`état civil (naissance, mariage, décès, etc.)
- diplômes, passeports, attestations, certificats
- casiers judiciaires,  
- constitutions de sociétés, statuts, 
- extraits Kbis, 
- registre du commerce, 
- brevets, 
- contrats de cessions / d`acquisitions, 
- contrats commerciaux, 
- contrats de travail, 
- procurations.
actes notariés
- dossiers de naturalisations, d´assignations,  attestations, testaments, conclusions, sentences arbitrales, protocoles d`accord, procès-verbaux, successions.
- diplômes, passeports, attestations, certificats, casiers judiciaires,  
Preložené dokumenty je vo väčšine prípadov nutné odovzdať v zákonom stanovenej lehote. Preto je vhodné správne si dohodnúť presný postup prebrania úradného dokumentu a jeho odovzdania so zviazaným úradným prekladom. Prevzatie a odovzdanie prekladu prebieha v mojej kancelárii na Seredskej ulici č. 2 v Trnave (štvrť Modranka) po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore alebo je možné zaslať vyhotovený preklad poštou a ja následne pošlem úradný preklad na dobierku.

V prípade prekladov technických preukazov dovezených áut polícia vyžaduje, aby bol úradný preklad zviazaný s fotokópiou (t. j. neoverenou) technického preukazu (originál sa voľne priloží k tomuto úradnému prekladu). Z tohto dôvodu kvôli ušetrenie času, odporúčam, aby ste mi poslali kvalitný scan technického preukazu na emailovú adresu uvedenú v Kontaktoch.
Týmto spôsobom Vám ušetrím jednu cestu.
Pre preklad si prídete osobne alebo Vám ho pošlem na dobierku.

Page principale | Retour au Informations